خبرهای مرتبط با کم آبی - تنش آبی

کمبود آب ( Water scarcity) شامل تنش آب، کم‌آبی و بحران آب است. مفهوم تنش آب نسبتاً جدید است. تنش آب مشکل در یافتن منابع آب شیرین برای استفاده است، که علت آن تخلیه منابع است. بحران آب وضعیتی است که در آن آب قابل آشامیدن و غیر آلوده در یک منطقه کمتر از تقاضای آن است

خبرهای اخیر از کم آبی - تنش آبی

مروری بر وضعیت «آب» در خراسان شمالی. خشکسالی‌ها خطرناک شده است

بجنورد- خشکسالی‌های پی در پی باعث شده عموم دشت‌های خراسان شمالی در وضعیت ممنوعه قرار بگیرند که این مسئله به صورت مستقیم بر کشاورزی که شغل بخش عمده‌ای از مردم استان است تاثیر گذاشته است.
بیشتر از این خبر

کمبود فضای آموزشی در حاشیه شهرها، مشکل مشترک تمامی استان‌های کشور

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: به واسطه خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی عده قابل توجهی از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و این مسئله چالش کمبود فضای آموزشی را در حاشیه شهرها به وجود آورد.
بیشتر از این خبر