1401\05\31 19:22:19


«زمین‌های مسلح» منتشر می‌شود. گزارش لشکر ۲۷ در والفجر مقدماتی و یک

کتاب« زمین‌های مسلح» نوشته گل علی بابایی شامل کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ محمدرسول الله در عملیات‌های والفجر مقدماتی و یک به زودی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر می‌شود.

کتاب« زمین‌های مسلح» نوشته گل علی بابایی شامل کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ محمدرسول الله در عملیات‌های والفجر مقدماتی و یک به زودی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر و راهی بازار نشر می‌شود. «زمین های مسلح» کتاب چهارم از مجموعه ۱۰ جلدی کارنامه عملیاتی لشکر٢٧ محمد رسول‌الله (ص)، دربرگیرنده مهمترین سرخط‌های فعالیت این یگان رزمی، ارتقا آن از تیپ به سطح لشکر و قرار گرفتنش در نوک پیکان هجومی سپاه ۱۱ قدرِ نیروی زمینی سپاه پاسداران، طی نبردهای والفجر مقدماتی و والفجر١ است و روایت حماسه‌های عاشورایی رزمندگان گردان‌های کمیل و حنظله در کانال‌های فکه، از جمله بخش‌های بسیار مهم و جذاب این کتاب هستند. تدوین کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ در حوزه یگان‌نویسی، پاییز سال ۷۵ بر اساس طرحی از حسین بهزاد و گلعلی بابایی آغاز شد و اولین‌کتاب آن با عنوان «همپای صاعقه» منتشر شد که درباره تشکیل تیپ ۲۷ و حضورش در عملیات‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس و پس از آن حضور تیپ ۲۷ در سوریه و لبنان بود. «همپای صاعقه» در واقع کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ از بدو تشکیل تا پایان فرماندهی احمد متوسلیان بر آن را شامل می‌شد. طی سال‌های بعد، کتاب‌های «ضربت متقابل» درباره حضور لشکر ۲۷ در عملیات رمضان، «کوهستان آتش» درباره حضور در عملیات‌های والفجر ۳، ۴ و ۵ و «شراره‌های خورشید» درباره حضور در عملیات خیبر منتشر شدند. این میان از نظر تاریخی، فاصله بین کتاب‌های «ضربت متقابل» و «کوهستان آتش» یعنی عملیات‌های رمضان و والفجر ۴ که مربوط به حضور لشکر ۲۷ در عملیات‌های والفجر مقدماتی و والفجر یک می‌شد خالی مانده بود. البته طرح پرداخت به این دو عملیات پیش‌تر با عنوان کتاب «زمین‌های مسلح» آغاز شده بود که به‌دلایلی ازجمله گردآوری اسناد و مدارک، انتشار آن تا امروز میسر نشد و نوبت چاپش پس از چهارکتاب نامبرده رسید. «زمین‌های مسلح» جلد چهارم از کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ است اما از نظر ترتیب چاپ، پنجمین‌کتابی است که در قالب مجموعه ۱۰ جلدی حماسه ۲۷ چاپ می‌شود. به گفته بابایی نویسنده این کتاب ۹ فصل و حدود ۸۵۰ صفحه دارد که از نظر عملیاتی مربوط به حضور لشکر ۲۷ در عملیات‌های والفجر مقدماتی و والفجر یک است و از نظر زمانی هم بازه زمستان ۶۱ تا فرودین ۶۲ را شامل می‌شود. دو عملیات مورد اشاره هم همان‌طور که می‌دانیم در زمین‌های به‌شدت مسلح شده فکه جنوبی و شمالی انجام شدند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     گلعلی بابایی     عملیات خیبر     لشکر 27 محمد رسول الله     حسین بهزاد