1401\11\05 00:51:18


نشست وزرای انرژی کشورهای عضو دی هشت برگزار شد

فارس/ دبیرکل دی هشت در دیدار با امیرعبداللهیان خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو گروه دی هشت شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند پایتخت ازبکستان و در دیدار &l

دبیرکل دی هشت در دیدار با امیرعبداللهیان خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو گروه دی هشت شد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند پایتخت ازبکستان و در دیدار «ایساکا امام» دبیرکل دی هشت، گروه دی هشت را یک سازوکار مفید منطقه‌ای توصیف کرد.دبیرکل دی هشت در این دیدار گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد و ضمن اشاره به نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در تحولات و تعاملات درون سازمانی، خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو دی هشت شد. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از گزارش ارائه شده، اظهار داشت:‌ جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌ها و همکاری‌های بالفعل و بالقوه این سازمان به طور کامل حمایت خواهد کرد.
بازنشر از : آخرین خبر