1401\06\03 10:33:08


هوای اصفهان سالم است

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۷۰ برای سومین روز پیاپی در شهریور ماه در وضعیت قابل قبول است.‌

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیط‌زیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه پایش خیابان‌های احمدآباد با شاخص ۶۵، استانداری با شاخص ۹۱، انقلاب با شاخص ۷۴، باهنر با شاخص ۷۱، پروین با شاخص ۷۲، جِی با شاخص ۶۹، رهنان با شاخص ۷۳، فرشادی با شاخص ۵۴ فیض با شاخص ۶۳، کاوه و میرزا طاهر با شاخص ۷۷ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۲ در وضعیت زرد و قابل قبول و ایستگاه بزرگراه خرازی قطع است. همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان رودکی با میانگین ۱۰۴ AQI وضعیت نارنجی ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. امروز وضعیت کیفیت هوای شهر شاهین شهر با شاخص ۹۲ و سگزی با شاخص ۷۴ در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های مبارکه، منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است. شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     هوای سالم     حفظ محیط زیست     اصفهان